PGD Hotiza
Petrova ulica 16
9220 Lendava

VODSTVO:

Predsednik – Boštjan Hanc
Podpredsednik – Dejan Horvat
Poveljnik – Milan Stanko
Tajnik - Karmen Stanko
Blagajnik – Ana Hozjan


KONTAKTI:

Predsednik PGD Hotiza: Boštjan Hanc - GSM: 041 357 587
Podpredsednik – Dejan Horvat GSM: 041 355 019
Člani upravnega odbora –Janez Hozjan, Silvester Gelt, Suzana Stanko, Silvo Cipot, Štefan Sobočan ml.,
Nadzorni odbor: Štefan Sobočan st., Martin Lebar, Mihael Vuk


ZGODOVINA:

Začetki gasilstva se v vasi Hotiza, segajo v leto 1925, ko je bil sklican ustanovni občni zbor. Že ob ustanovitvi so se pa pojavile nekatere težave. Za nakup uniform so si morali najeti posojilo, katerega pa zaradi slabih finančnih razmer niso mogli odplačati, zato je občina zahtevala prisilno poravnavo. Rubež pa je na vasi zarubil enega bika od tajnika in eno žrebe od poveljnika. Vendar pa jih ti dogodki niso ustavili, ampak dvignili zavest.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA:

 • leta 1927 društvo nabavi štirikolesno ročno brizgalno znamke KANN ES HELLER Budimpešta ki je še sedaj v društvu.ta 1938 reka Mura poplavi Hotizo.
 • leta 1953 reka Mura spet poplavi vas.
 • v letu 1955, ko ima društvo za sabo 30 let delovanja. Začnejo se aktivnosti za izgradnjo gasilskega doma.
 • leta 1961 dokončanje gradnje gasilskega doma
 • v letu 1965 so se v društvu pripravljali na počastitev 40.-obletnice in nakup nove brizgalne MB Savica.
 • leta 1971 septembra pa se je odvijala svečanost ob prevzemu nove motorne brizgalne ZIGLER 800
 • 06.12.1983 se je kupilo novo vozilo znamke: IMV 1900 Gasilec iz Novega Mesta in tako novo vozilo opravi svojih prvih 227 kilometrov.
 • leta 1984 za vaje mladih desetin, nabavi društvo manjšo motorno brizgalno TOMOS MP-500.
 • leto 1989 zaznamujejo uspehi mladinske desetine, ki na območnem gasilskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v Gornji Radgoni zasede 3. mesto.
 • v letih 1992 in 1993 izvede društvo prenovo gasilskega doma, hkrati pa naroči sliko sv. Florjana na pročelje doma. Blagoslovitev prenovljenega doma izvrši domači župnik g. Vilijem KOVAČ ob somaševanju g. Lojzeta KOZARJA ml.
 • leta 1995 društvo organizira proslavo ob 60.-letnici. Na kateri sodeluje 118 uniformiranih gasilcev. Prav tako pa prejme GASILSKO PLAMENICO 2. STOPNJE OD GZ SLOVENIJE (22.05.1995).
 • leta 2002 največji uspeh na gasilskih tekmovanjih, kjer so se dobro izkazale mladinke, ki so zelo uspešno sodelovale na državnem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v Ločici (18.05.2002).
 • v letu 2004 se pričnejo aktivnosti za podpis pogodbe za nabavo vozila. Ob tem ima veliko vlogo prebivalstvo vasi, ki v štirih obrokih prispeva denarna sredstva. Zelo dosti pa pomagajo občina Lendava, GPO Lendava in drugi donatorji.
 • 26.11.2004 - gasilsko vozilo predano v uporabo društvu. Hkrati pa so potekale še aktivnosti za izgradnjo prizidka h garaži. Društvo se je pa tudi vključevalo v vaško življenje, predvsem pri skrbi za čisto okolje
 • 17.07.2005 - izvedena svečanost ob blagoslovitvi novega vozila in ob 80. –obletnici organiziranega obstoja PGD- Hotiza.
 • 22.08.2005 - povečevanja pretoka in dviga vodostaja v reki Muri.
 • leto 2007 - se uredijo notranji prostori.
 • leto 2008 – ureditev ta v garaži
 • leto 2009 – zamenjava oken na gasilskem domu
 • vsako leto se udeležujemo gasilskih ocenjevanj, kjer sodelujemo z štirimi desetinami
 • aktivna je tudi desetina veteranov, ki izvaja vajo z ročno brizgalno